• Chanh dây sấy lạnh Chanh dây sấy lạnh

  Chanh dây sấy lạnh

  Xóa
 • Chuối kẹp sốt me Chuối kẹp sốt me

  Chuối kẹp sốt me

  Xóa
 • Dâu tây sấy lạnh Dâu tây sấy lạnh

  Dâu tây sấy lạnh

  Xóa
 • Đu đủ sấy lạnh vị chanh dây Đu đủ sấy lạnh vị chanh dây

  Đu đủ sấy lạnh vị chanh dây

  Xóa
 • Fig sấy lạnh – tạm hết Fig sấy lạnh – tạm hết

  Fig sấy lạnh – tạm hết

  Xóa

  Hình thức đóng gói: Đóng gói trong bao giấy zipper tráng màng nhôm

 • Mãng cầu xiêm sấy lạnh Mãng cầu xiêm sấy lạnh

  Mãng cầu xiêm sấy lạnh

  Xóa
 • Mít sấy lạnh Mít sấy lạnh

  Mít sấy lạnh

  Xóa
 • Ổi sấy lạnh – tạm hết Ổi sấy lạnh – tạm hết

  Ổi sấy lạnh – tạm hết

  Xóa

  Hình thức đóng gói: Đóng gói trong bao giấy zipper tráng màng nhôm

 • Vỏ bưởi sấy lạnh Vỏ bưởi sấy lạnh

  Vỏ bưởi sấy lạnh

  Xóa
 • Vỏ bưởi sấy vị chanh muối – tạm hết Vỏ bưởi sấy vị chanh muối – tạm hết

  Vỏ bưởi sấy vị chanh muối – tạm hết

  Xóa

  Hình thức đóng gói: Đóng gói trong bao giấy zipper tráng màng nhôm

 • Xoài cát Hòa Lộc sấy lạnh Xoài cát Hòa Lộc sấy lạnh

  Xoài cát Hòa Lộc sấy lạnh

  Xóa