Lão hóa đang là câu chuyện được rất nhiều người quan tâm, hôm nay Kentary chỉ cho Bạn một vài tip nhỏ,chỉ cần thay đổi một số thói quen hàng ngày Bạn đã góp phần đẩy lùi lão hóa bằng thói quen hằng ngày. 1. Chuyển từ thực phẩm không có Flavonoid sang thực phẩm chứa […]