Có 8 acid amin thiết yếu mà cơ thể con người không tự tổng hợp dược, phải bổ sung qua thực phẩm, vậy các thực phẩm chứa 8 acid amin thiết yếu của cơ thể là những thực phẩm nào? Làm sao để phối hợp các thưc phẩm cho bữa ăn đủ chất, đặc biệt […]