Chúng ta đã biết cơ thể không tự tổng hợp được 8 acid amin trong 21 acid amin cần thiết cho cơ thể, vầy tác dụng của 8 acid amin cơ thể không tổng hợp được như thế nào? Mời Bạn cùng tìm hiểu qua bài viết Kentary sắp trình bày dưới dây nhé! Tác […]

Có 8 acid amin thiết yếu mà cơ thể con người không tự tổng hợp dược, phải bổ sung qua thực phẩm, vậy các thực phẩm chứa 8 acid amin thiết yếu của cơ thể là những thực phẩm nào? Làm sao để phối hợp các thưc phẩm cho bữa ăn đủ chất, đặc biệt […]