Richard Davies và Samuel Etris của The Silver Institute, trong một chuyên khảo năm 1996 có tựa đề Sự phát triển và chức năng của bạc trong việc lọc nước và kiểm soát bệnh tật, thảo luận về ba cơ chế khử hoạt tính mà bạc sử dụng để làm mất khả năng gây bệnh sinh vật.

Chúng là:

1.) Oxy hóa xúc tác

2.) Phản ứng với màng tế bào

3.) Liên kết với DNA của các sinh vật bệnh để ngăn chặn sự tháo xoắn (tức là sao chép)

Oxy hóa xúc tác:

KHOANG BAC NANO TOT CHO SUC KHOE00019

Khoáng bạc Nano – Kentary

Bạc, ở trạng thái nguyên tử, có khả năng hấp thụ oxy và hoạt động như một chất xúc tác để đưa đến quá trình oxy hóa.

Oxy nguyên tử (non) được hấp thụ trên bề mặt của các ion bạc trong dung dịch sẽ dễ dàng phản ứng với các nhóm sulfhydryl (-SH) xung quanh bề mặt của vi khuẩn hoặc virus để loại bỏ các nguyên tử hydro (như nước), khiến các nguyên tử lưu huỳnh hình thành RSSR liên kết; ngăn chặn quá trình hô hấp và làm cho vi khuẩn hết hạn sử dụng.

Sử dụng một phản ứng khử / oxy hóa có xúc tác đơn giản, keo bạc sẽ phản ứng với bất kỳ điện tích âm nào được tạo ra bởi sự vận chuyển của sinh vật hoặc các protein màng và vô hiệu hóa chúng.

Phản ứng với màng tế bào vi khuẩn:

Có bằng chứng cho thấy các ion bạc gắn vào các gốc bề mặt màng của vi khuẩn, làm suy giảm hô hấp của tế bào và ngăn chặn hệ thống truyền năng lượng của nó.

Một giải thích dựa trên bản chất của cấu tạo enzyme: Các enzyme cụ thể là cần thiết để một hoạt động sinh hóa nhất định diễn ra. Các phân tử enzyme thường yêu cầu một nguyên tử kim loại cụ thể như một phần của ma trận phân tử để hoạt động. Kim loại có hóa trị cao hơn có thể thay thế kim loại có hóa trị thấp hơn trong phức hợp enzyme, ngăn cản enzyme hoạt động bình thường.

Bạc có hóa trị cộng 2 có thể thay thế nhiều kim loại có hóa trị thấp hơn hoặc bằng thể hiện tính chất liên kết nguyên tử yếu hơn.

Liên kết với DNA:

SILVERNANOPARTICLESDESTROYVIRUS

Keo bạc hoạt động chống lại mầm bệnh bằng cách liên kết với DNA của chúng, ngăn chúng sao chép – ảnh st

Các nghiên cứu của CL Fox và SM Modak với vi khuẩn gây bệnh cơ hội Pseudomonas aeruginosa, một loại vi khuẩn ngoan cường rất khó điều trị, đã chứng minh rằng có tới 12% lượng bạc được DNA của sinh vật hấp thụ.

Mặc dù vẫn chưa rõ chính xác làm thế nào mà bạc liên kết với DNA mà không phá hủy các liên kết hydro giữ mạng tinh thể với nhau, tuy nhiên, nó ngăn cản DNA tháo xoắn, một bước thiết yếu để xảy ra quá trình sao chép tế bào.

Bạc keo hoạt động chống lại các mầm bệnh bằng cách oxy hóa chúng, giống như hydrogen peroxide. Một số nhà nghiên cứu đã gọi đây là sự tạo ra “vụ nổ oxy” khi hạt bạc tiếp xúc với mầm bệnh.

… Keo bạc hoạt động chống lại mầm bệnh bằng cách gắn vào màng bề mặt, và phá vỡ chức năng của hệ thống truyền năng lượng của nó trong khi làm suy giảm hô hấp. Quá trình truyền năng lượng và hô hấp bị gián đoạn có nghĩa là mầm bệnh không thể hoạt động. 

… Cuối cùng, keo bạc hoạt động chống lại mầm bệnh bằng cách liên kết với DNA của chúng, ngăn chúng sao chép – nếu chúng không thể tái tạo, chúng không thể lây nhiễm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN 

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - VND0