Công ty TNHH V.Kaus cần tuyển dụng các vị trí sau: QUYỀN LỢI VÀ THÔNG TIN LÀM VIỆC A. Thời gian và địa chỉ làm việc: – Toàn thời gian: từ 8h30 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ trưa từ 12h00 – 13h30. – Bán thời gian: tối thiểu 20h/1 tuần – […]

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Công ty TNHH V.Kaus cần tuyển dụng các vị trí sau:   QUYỀN LỢI VÀ THÔNG TIN LÀM VIỆC ?Thời gian và địa chỉ làm việc: – Toàn thời gian: từ 8h30 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 7 – Bán thời gian: tối thiểu 20h/1 tuần – Địa chỉ: 56/8 Văn Chung – […]